Saariselän mökit

VarausehdotRakennus Jokinen Ky noudattaa mökkipalvelujen tilaamisessa, varaamisessa sekä varattujen perumisessa näitä ehtoja. Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut näissä ehdoissa mainitun varausmaksun. Asiakkaan on oltava täysivaltainen.

VARAAMINEN JA MAKSU


Tehtyään varauksen asiakas saa laskun, jonka yhteydessä on huolitsijan yhteystiedot. Varausmaksu on 200€./mökki per viikko. Varaus on vahvistettu, kun varausmaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos laskun jättää maksamatta, vaan asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta erikseen. Rakennus Jokinen Ky:llä on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Varausmaksu ja loppulasku lähetetään samanaikaisesti. Varausmaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 7 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppulasku on maksettava viimeistään 3 viikkoa ennen majoituksen alkua. Mikäli varaus tehdään 6 viikkoa ennen majoituksen alkua tai myöhemmin, lähetetään vain yksi lasku, joka maksetaan kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN


Peruutuksesta on aina ilmoitettava erikseen Rakennus Jokiselle joko sähköpostilla, kirjeitse tai puhelimitse. Peruutuksen tulee tapahtua ensitilassa. Peruutuksen katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut Rakennus Jokinen Ky:lle. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa vähintään 28 vuorokautta ennen majoituksen alkua, palautetaan maksettu suoritus varausmaksua lukuunottamatta. Alle 28 vuorokautta ennen majoituksen alkua, veloitetaan koko vuokra.

Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa sairastuu vakavasti ja äkillisesti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuun ottamatta varausmaksua. Peruutus on tehtävä välittömästi, ja peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Rakennus Jokinen Ky:lle. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua.

Suosittelemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja odottamattomia tapauksia varten.

RAKENNUS JOKINEN KY:N OIKEUS PERUA VARAUS


Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure) tai Rakennus Jokinen Ky:stä riippumaton este (esim. palo, vesivahinko), voi Rakennus Jokinen Ky perua varauksen. Tällöin asiakas on oikeutettu saamaan maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varaukseen liittyvät suoritukset laiminlyödään, on Rakennus Jokinen Ky:llä oikeus peruuttaa varaus.

AVAIMET


Kadonneesta avaimesta perimme todelliset kustannukset, mm. lukkojen uudelleensarjoittaminen.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA


Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä kello 16 lähtöpäivään kello 12.
Asiakkaan oletetaan majoittuvan/käyttäytyvän kohteessa hyvin tapojen mukaisesti.
Mökin vuokraan sisältyvät kalusteet, keittiö- ja ruokailuastiat, peitot, patjat ja tyynyt sekä energia lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Myös polttopuut kohtuullisesti käytettynä sisältyvät vuokraan. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita.

SIISTEYS JA VAHINGOT


Asiakas on vastuussa vuokraamansa loma-asunnon siisteydestä sekä aiheutuneista vahingoista. Lähtösiivous kuuluu jokaisen vuokralaisen velvollisuuksiin, ellei lähtösiivousta ole erikseen tilattu huolitsijalta. Vaikka lähtösiivous olisikin tilattu, edellytetään huoneiston olevan normaalin asumisen jäljiltä. Tämä tarkoittaa, että huonekalut ja muut varusteet ovat paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä sekä astiat tiskattuna. Mikäli loppusiivousta ei ole erikseen tilattu ja asiakas ei ole tehnyt siivousta asianmukaisesti, on Rakennus Jokinen Ky:llä oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Majoittujalla on lähtiessään velvollisuus tarkistaa, että ovet ja ikkunat ovat suljettu ja lukittu. Huoneiston varaaja on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä.

HENKILÖMÄÄRÄ


Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on Rakennus Jokinen Ky:n toimesta ilmoitettu lomakohteen kapasiteetiksi tai mitä mökkiä varatessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa mökin henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa.

Teltan, asuntoauton tai –vaunun käyttö mökin tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

LEMMIKIT


Lemmikkieläimiä saa tuoda ainoastaan niihin huoneistoihin, joiden esittelyn yhteydessä tämä on erikseen ilmoitettu (Sielikkö A, C ja Laanitovi). Omistaja on velvollinen korvaamaan lemmikkinsä aiheuttamat vauriot niin sisällä kuin ulkona. Lisäksi lemmikkien jätökset on korjattava pois pihapiiristä.

TUPAKOINTI


Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Asiakkaan odotetaan noudattavan varovaisuutta tupakoidessaan mökin läheisyydessä, esim. kuivuuden aiheuttama palovaara. Mikäli huoneistossa on tupakoitu, veloitetaan asiakkaalta puhdistuskulut, kuitenkin min. 500€.

HÄIRIÖ- TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN


Mikäli asiakas ei omistajan/omistajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on omistajalla/omistajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllämainituista toimenpiteistä aiheutuvat kulut laskutetaan varaajalta, eikä vuokraa palauteta.

VALITUKSET


Kaikki huoneiston kuntoon ja varustukseen liittyvät huomautukset ja valitukset tulee saattaa viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua joko huolitsijan tai omistajan tietoon. Yhteystiedot löytyvät kohteen mökkikirjasta. Mikäli asia ei tule tyydyttävästi korjatuksi, asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten. Tämä on toimitettava Rakennus Jokinen Ky:lle viikon kuluessa majoittumisen päättymisestä. Mikäli asiakas ei ole ollut lomansa aikana yhteydessä joko huolitsijaan tai omistajaan asian korjaamiseksi, menettää hän oikeuden mahdollisiin hyvityksiin.

Rakennus Jokinen Ky ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä naapuritonteilla tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

SOVELLETTAVA LAKI


Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Lappeenrannan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Rakennus Jokinen Ky pidättää oikeudet muutoksiin.
Rakennus Jokinen Ky
Torkkelintie 6
FIN-55300 RAUHA
Suomeksi +358 400 371252
In English +358 50 5873666
tauno.jokinen@rakennusjokinen.fi